LOGIN

Disclaimer

Minuten Academie (minutenacademie.nl), Soofos B.V. en/of First Center B.V. (verder: de partijen) zijn niet aansprakelijk voor enige schade die de klant kan lijden. De partijen geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door de partijen en haar personeel.

top
© 2019 SOOFOS B.V.